Visie en beleid

Onze missie
Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Onze visie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De kernwaarden
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

• We werken uitsluitend met vrijwilligers
• We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
• We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
• We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
• We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
• We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
• We zijn transparant in onze verantwoording

De hoofddoelstellingen
De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

• Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
• Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Het beleidsplan van de voedselbanken vind je hier.