Kom ik in aanmerking voor voedselhulp?

Wij helpen mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. We hebben contact met andere hulpverleners die gespecialiseerd zijn op verschillende onderdelen. Wij helpen je graag.

Ken je iemand die hulp kan gebruiken om de financiële eindjes aan elkaar te knopen of heb je zelf niet voldoende om de wekelijkse boodschappen te doen, neem dan contact met ons op.

Ons adres

Hooftlaan 71
1401 EC Bussum

Ons telefoonnummer

 06-10308662

Je kunt je ook aanmelden via het aanmeldformulier

Wat gebeurt er na jouw aanmelding?

Na je aanmelding word je voorlopig ingeschreven en ontvang je meteen 1 maand ondersteuning van de voedselbank. In die periode bekijken we of je voldoet aan de toelatingscriteria van de voedselbank. De gegevens die je daarvoor moet aanleveren, vind je onder HET AANMELDPROCES

Zo berekenen we of jij in aanmerking komt voor voedselhulp.

Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en drinken.

We berekenen dit door je vaste kosten zoals huur, energie, gas, water, verzekeringen, aflossing en schulden af te trekken van je inkomsten uit loon, uitkering en toeslagen.

Het bedrag dat dan overblijft is om van te leven. We houden er rekening mee, dat je daarvan niet alleen voedsel maar ook nog persoonlijke zaken moet betalen. Als je na aftrek van alle kosten, niet meer dan een vastgesteld bedrag per maand over hebt, kun je voedselhulp krijgen.

We volgen daarbij de richtlijnen van Voedselbank Nederland die voor alle voedselbanken in Nederland gelden. Voedselbank Nederland gaat uit van een basisbedrag voor voedsel van € 200,- per maand. Voor iedere persoon in je huishouden komt daar €115,- bij.

Op de pagina HET AANMELDPROCES vind je een verdere toelichting en een uitgewerkte voorbeeld.

Toelatingscriteria 2024

Benieuwd naar de uitgebreide Toelatingscriteria van Voedselbank Nederland? Lees er alles over in het document  Toekenningscriteria per 1 juni 2024