Vacatures

Wij zijn op zoek naar een BESTUURSLID – PENNINGMEESTER

Beschikbaarheid: De financiële administratie vergt 4 à 5 uur per week en kunnen naar eigen keuze overdag of ’s avonds worden uitgevoerd.
Bestuurlijke taken vergen 3 à 4 uur per week, afhankelijk van de onderlinge afspraken.
De maandelijkse bestuursvergadering vindt ’s avonds plaats.

U draagt zorg voor de volgende werkgebieden:

 • Beheert de bankrekeningen van de stichting
 • Controleert en verwerkt alle inkomende en uitgaande facturen en betalingen
 • Heeft enige kennis van boekhouden en registreert alle transacties in Excel
 • Maakt het financieel jaarverslag
 • Levert de gegevens aan bij de accountant voor het opmaken van de jaarrekening
 • Bewaakt de eisen die gesteld worden aan de ANBI status
 • Is bestuurslid en dus aanwezig bij de bestuursvergaderingen van de stichting
 • Rapporteert maandelijks in deze vergadering de actuele financiële stand van zaken
 • Stelt in overleg met de mede bestuursleden een meerjarenbegroting op
 • Toetst de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting
 • In overleg worden de bestuurlijke taken onderling verdeeld

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Irma van der Wijk
Coördinator Vrijwilligers
email Irma of bel 06-54323640

Wij zijn op zoek naar een BESTUURSLID – PRODUCTINZAMELING
Beschikbaarheid: gemiddeld 4 uur per week, vrij binnen eigen planning.
Als bestuurslid bent u eindverantwoordelijk voor de productinzameling onder verschillende doelgroepen, met als belangrijk uitgangspunt het tegengaan van voedselverspilling. U neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen.
U draagt zorg voor de onderstaande werkgebieden:

 • Werven, plannen, organiseren van de acties tbv de voedselbank bij:
  ♣ Winkels
  ♣ Scholen
  ♣ Kerken
  ♣ Bibliotheken
 • Leveren input ter communicatie aan bestuurslid ‘Externe Communicatie & PR’

U neemt graag initiatief en u heeft een enthousiaste “hands-on” mentaliteit.
U heeft ervaring met organisatorische activiteiten, computerprogramma’s, communicatie.
U heeft direct of indirect contacten bij verschillende instanties.U
U bedenkt creatieve en vernieuwende vormen van acties.

Heeft u interesse?
Neemt u dan contact op met Irma van der Wijk (coördinator vrijwilligers): email Irma of bel 06-54323640

Wij zoeken per direct een: BESTUURSLID – EXTERNE COMMUNICATIE & PR
Beschikbaarheid: gemiddeld 4 uur per week, vrij binnen eigen planning.
Als bestuurslid bent u eindverantwoordelijk voor de externe communicatie & PR. U neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen.

U draagt zorg voor de onderstaande werkgebieden:

 • Beheer website (CMS WordPress)
 • Vernieuwen en onderhouden site
 • Aangeleverde info voorbereiden en plaatsen
 • Modules implementeren (zoals betaalmodule particulieren giften-bestaande software)
 • Presentaties voorbereiden
 • Artikelen voor diverse media schrijven/opstellen/archiveren (tekst en foto’s)
 • Kranten, plaatselijke media
 • Bladen van ‘partners’
 • Social Media: Facebook, Twitter
 • Mailings
 • Digitaal
 • Folders

U neemt graag initiatief en u heeft een enthousiaste “hands-on” mentaliteit. U werkt graag samen en bent flexibel ingesteld met een grote mate sociaal betrokkenheid voor de medemens.
U heeft ervaring met externe communicatie, het gebruik van social media en PR.

Heeft u interesse?
Neemt u dan contact op met Irma van der Wijk (coördinator vrijwilligers): email Irma of bel 06-54323640

MET SPOED zijn wij op zoek naar een COÖRDINATOR LOODS- EN VOORRAADBEHEER

Beschikbaarheid:
Voor deze belangrijke functie binnen de Voedselbank zoeken wij een enthousiaste, secure en toegewijde vrijwilliger (m/v)
die ongeveer 13 uur per week beschikbaar is.
De functie van de Coördinator Loods- en Voorraadbeheer houdt in:

 • Goed met een computer om kunnen gaan: mailen, voorraadlijsten beheren, input van gegevens in bestanden
 • Ophalen en uitzoeken van goederen
 • Afvoeren van oud papier en karton
 • Het controleren van retourartikelen
 • Samenwerken met vrijwilligers die in de loods de pakketten samenstellen en met de chauffeurs

Heeft u interesse,
neem dan contact op met Irma van der Wijk (coördinator vrijwilligers): email Irma of bel 06-54323640

MET SPOED zoeken wij twee sterke mannen, die het team (vrouwen) in de loods komen versterken:
Beschikbaarheid:
Werkzaamheden zijn één keer in de week (4 uur).

Heeft u interesse,
neem dan contact op met Irma van der Wijk (coördinator vrijwilligers): email Irma of bel 06-54323640

MET SPOED zoeken wij 3 ervaren (ex) CHAUFFEURS (en bijrijders)
Het gaat om lokaal vervoer en vervoer naar Amsterdam, in de bestelbus van Voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse Meent.
Beschikbaarheid: 
Op afroep/in overleg.
Van de chauffeurs wordt verwacht:

 • Ervaring met het rijden van grote bestelbussen. Dit is een absolute voorwaarde.

Bij de sollicitatie behoort een kennismaking- en informatiegesprek en een testrit met de bestelbus.

Heeft u interesse,
neem dan contact op met Irma van der Wijk (coördinator vrijwilligers): email Irma of bel 06-54323640

Wie wil onze brood(nodige)brigade komen versterken:
Beschikbaarheid:
Twee keer in de maand op de woensdag of donderdag middag.

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die brood wil halen bij Bakker Bart in Bussum.

Heeft u interesse,
neem dan contact op met Irma van der Wijk (coördinator vrijwilligers): email Irma of bel 06-54323640