Het aanmeldproces

Wat gebeurt er nadat je je hebt aangemeld?

Na je aanmelding ben je voorlopig ingeschreven en ontvang je meteen 1 maand ondersteuning van de voedselbank. In die periode bekijken we of je voldoet aan de toelatingscriteria van de voedselbank en voor een langere tijd gebruik mag maken van de voedselhulp.

Dat doen we op basis van de normen voor toelating, die door Voedselbank Nederland landelijk zijn vastgesteld. Hiervoor hebben wij je financiële gegevens (bankafschriften van de laatste 3 maanden) nodig. Als je budgetbeheer hebt en leefgeld ontvangt van de budgetbeheerder, volstaat het om het budgetplan aan ons te sturen

Zo berekenen we of jij in aanmerking komt voor voedselhulp.

Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en drinken.

Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en drinken.

We berekenen dit door je vaste kosten zoals huur, energie, gas, water, verzekeringen, aflossing en schulden af te trekken van je inkomsten uit loon, uitkering en toeslagen. Het bedrag dat dan overblijft is om van te leven. We houden er rekening mee, dat je daarvan niet alleen voedsel maar ook nog persoonlijke zaken zoals telefoon/internetabonnement, kleding, kleine reparaties en verzorgings- en schoonmaakmiddelen moet betalen. Daarnaast begrijpen we ook dat je een budget nodig hebt voor deelname aan activiteiten in de buurt. Dat noemen we sociale participatie. Voor deze kosten rekenen we met vaste bedragen per volwassene en kind. In het document toekenningscriteria vanaf 1 juni 2024, worden alle kostenposten in detail benoemd.

Als je na aftrek van alle kosten, niet meer dan een vastgesteld bedrag per maand over hebt, kun je voedselhulp krijgen.

We volgen daarbij de richtlijnen van Voedselbank Nederland die voor alle voedselbanken in Nederland gelden. Voedselbank Nederland gaat uit van een basisbedrag voor voedsel van € 200,- per maand. Voor iedere persoon in je huishouden komt daar €115,- bij.

Omvang huishouden Normbedrag in €
1 persoon
315
2 personen
430
3 personen
545
4 personen
660
5 personen
775
6 personen
890

Voorbeelden

  • Alleenstaande, zonder kinderen = 1 persoon; normbedrag € 315,-
  • Echtpaar, zonder kinderen = 2 personen; normbedrag € 430,-
  • Alleenstaande ouder, met 1 kind = 2 personen; normbedrag € 430,-
  • Gezin, met 3 kinderen t/m 18 jaar = 5 personen; normbedrag € 775,-

 

Herbeoordeling

Als je aan de norm voldoet en definitief wordt toegelaten tot de voedselbank, krijg je van ons een bericht van inschrijving. Daarin staat ook wanneer wij opnieuw zullen beoordelen of je nog aan de toelatingscriteria voldoet en onze hulp nog nodig hebt. Ondersteuning van de voedselbank is in principe tijdelijk en we hopen dat je na enige tijd toch weer in staat bent om zonder onze hulp verder te gaan.

Privacy

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van degenen die voedselhulp ontvangen. Je gegevens worden niet aan onbevoegden ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, houdt zich hier strikt aan.