ANBI

ANBI-informatie Voedselbanken Nederland

Voedselbanken Nederland heeft de ANBI-status.  Op deze pagina vind je alle informatie die we in het kader van ANBI publiceren.

Naam instelling: Stichting Voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse Meent
RSIN / Fiscaal nummer: 817 029 667
Contactgegevens: klik hier
Doelstelling: klik hier
Beleidsplan: klik hier
Bestuurssamenstelling: klik hier
Beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid voor bestuurders en overige vrijwilligers.
Verslag activiteiten:  Jaarverslag 2018
Financiële verantwoording: Financiëel jaarverslag 2018
Bankrekening: NL70ABNA0432736670

Voordeel ANBI status voor donateurs

Wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Klik hier voor meer informatie.

Je kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan.