Voorwaarden

  Hoe werkt het?

  Iedereen die zich aanmeld krijgt in ieder geval vier weken een voedselpakket.

  Documenten
  Voor de intake zijn de volgende documenten nodig:

  • Identiteitsbewijs;

  • Inkomensverklaring (loon of uitkering of verlies- en winstrekening);

  • Bewijzen (kamer)huur en huurtoeslag hypotheek, bijdrage VVE;

  • Betalingsbewijzen elektra, gas en water;

  • Kindgebonden budget

  • Voorlopige teruggave van de belasting;

  • Gemeentelijke- en waterschapsbelasting, indien geen kwijtschelding;

  • Bewijzen schulden en aflossingen en eventuele schuldsaneringspapieren;

  Mensen die al een budgettering hebben (in de schuldsanering zitten) en leefgeld ontvangen van de budgetbeheerder, hoeven geen bewijzen van inkomsten en uitgaven mee te nemen, maar wel een budgetbeheer maandafschrift. Inzage in uw bankafschriften (3 maanden aaneengesloten) ondersteunt uw aanvraag

  Periodiek wordt opnieuw beoordeeld of aan de toelatingscriteria voldoet en er verbetering optreedt in uw situatie. Ondersteuning van de voedselbank is in principe tijdelijk.

  Privacy
  Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Uw gegevens worden niet aan onbevoegden ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, houdt zich hier strikt aan.