Doelstelling & Visie

Doelstelling van de voedselbank

  • het bestrijden van armoede
  • het verminderen van voedselverspilling

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.

Visie
De Voedselbank helpt de armste huishoudens door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Voor het samenstellen van de voedselpakketten werkt zij samen met bedrijven, instellingen en particulieren.

De Voedselbank stimuleert haar klanten zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande overheidsregelingen. De praktijk leert dat voor mensen die tussen wal en schip vallen de standaardregelingen onvoldoende oplossing bieden. De Voedselbank levert een bijdrage aan het lenigen van de grootste nood. Daar waar mogelijk helpen de vrijwilligers ook bij het doorbreken van het sociale isolement.

Overschotten van bedrijven van kwalitatief goede producten vinden hun weg naar de Voedselbank zodat de producten niet worden vernietigd. Te denken ook aan producten met licht beschadigde verpakking of producten die uit het assortiment zijn genomen.