Intakers

Wij zijn op zoek naar intakers

De intaker vormt de belangrijkste schakel met onze klanten, die in een zware periode van hun leven zitten. De intaker is een betrokken, stevige en warme persoonlijkheid die intake- en herintakegesprekken met onze klanten kan voeren.

De intaker gaat in gesprek met de mensen die in aanmerking komen voor voedselhulp. Na een korte uitleg over de werkwijze van de intake volgens de normen van de Voedselbank, toetst de intaker of de aanvrager in aanmerking komt voor een voedselpakket. De intaker registreert de persoonlijke gegevens, de inkomsten en de uitgaven die meetellen in de norm aan de hand van de meegebrachte bewijzen. Na de registratie besluit het bestuur over toewijzing en periode van voedselhulp. Ter verbetering van de situatie kan de intaker adviseren en/of doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. De intaker draagt ook zorg voor de tussentijdse herbeoordelingen.

  • Je beoordeelt de aanvragen van klanten voor een voedselpakket in een persoonlijk gesprek.
  • Je draagt zorg voor periodieke herbeoordeling van de dossiers.
  • Je voert gesprekken met de (potentiële) klanten, dit kan op de locatie van de voedselbank maar desgewenst ook bij klanten thuis
  • Je voert gegevens in in het online intakesysteem
  • Je zorgt voor complete en correcte dossiers
  • Je bent bereikbaar voor de klanten (in principe uitsluitend via mail)

Beschikbaarheid: Gemiddeld 3 – 5 uur per week, deels vrij binnen eigen planning.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Paul Konings (voorzitter): e-mail of bel 06-5151 8186.