Kerken

Vanaf de start in 2006 mag de Voedselbank rekenen op regelmatige steun van de kerken. Zij zijn actief bij het organiseren van productinzamelingen, houden collectes en leveren teams van vrijwilligers bij winkelacties. De kerken leven in sterke mate mee met de Voedselbank, vanuit de gedachte om iets te kunnen doen voor de medemens.

Grote dankbaarheid gaat uit naar de volgende kerken:

  • St. Jozefparochie Bussum
  • Maria Parochie Bussum
  • Protestantse Gemeente (PKN) Bussum
  • Protestantse Gemeente (PKN) Naarden
  • Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum
  • Evangelisch-Lutherse gemeente Naarden-Bussum
  • Apostolisch Genootschap Bussum
  • Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden
  • Vrije Evangelische Gemeente Bussum
  • Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NBP Naarden-Bussum


Voor meer informatie kunt u terecht bij Barbara den Hartogh met email Kerken