DE pakken koffie Lionsclub

Op 10 april ’17 mocht onze voedselbank uit handen van Saskia Haanappel en Linda Spiering van de dames Lionsclub Gooiland liefst 546 pakken koffie in ontvangst nemen.

Vanuit inzamelpunten door heel Nederland zamelden Lionsclubs in samenwerking met de voedselbanken Douwe Egberts Waardepunten in. Het totale aantal: ruim 55 miljoen punten, door Douwe Egberts verhoogd met 20 %. Het resultaat mag er ook dit jaar weer zijn: 108.500 pakken koffie voor de voedselbanken , waarvan wij er dus 546 in ontvangst mochten nemen.

Speciaal woord van dank aan ‘onze’ Janny van der Meulen die via de PKN kerken liefst 75.000 punten aanleverde, maar dan ook nog eens allemaal geteld! Super Janny!

Op de foto van l naar r: Paul Konings, Linda Spiering en Saskia Haanappel.

Archief