Aanmelden

Wat doet de voedselbank?
De voedselbank verstrekt voedselpakketten aan mensen die, na aftrek van vaste lasten, onvoldoende geld overhouden om eten te kopen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor voedselpakketten?
Bij een aanmelding voor de voedselbank komt er een medewerker bij u langs om met u te bespreken of u in aanmerking komt voor voedselpakketten.
Er wordt berekend wat u per maand, na aftrek van vaste lasten, overhoudt voor kleding en voedsel.
U komt in aanmerking voor een voedselpakket als u per maand minder te besteden heeft dan:

  • € 135 Basisbedrag voor een huishouden en daarbij opgeteld:
  • € 90  voor elke persoon in het huishouden

Een voorbeeld:
Uw huishouden bestaat uit twee volwassenen en twee kinderen.
De berekening is dan:
€ 135 + (4 x € 90) = € 495

Als u minder dan € 495 te besteden heeft kunt u voedselpakketten verkrijgen.
Vul het aanmeldingsformulier in en stuur het naar ons.

Hoe gaat het verder?
Na aanmelding krijgt de aanvrager bezoek van een medewerker van de Voedselbank voor een gesprek. Aan de hand van de persoonlijke gegevens wordt de financiële situatie van de aanvrager en zijn of haar huishouden beoordeeld. Zo spoedig mogelijk daarna volgt bericht of het verzoek wordt toegewezen. Als u toegelaten bent, kunt u middels een puntensysteem naar behoefte een voedselpakket samen stellen. Dit kunt u wekelijks doen bij ons uitgiftepunt in Bussum. We geven u mondeling en per brief dan alle informatie. Elke zes maanden nemen wij uw financiële situatie weer met u door. Er wordt met zorg gewaakt over de persoonlijke gegevens. Ze dienen uitsluitend om vast te stellen of er hulp nodig is en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De voedselbank steunt u voor maximaal drie jaar.

Wilt u zich aanmelden?
Wie voedselsteun zou willen ontvangen vult het digitale aanvraagformulier in of download het aanmeldformulier.

Ook via email kunt u zich aanmelden: aanmelden